Six Degree of Separation

Written by John Guare
Directed by Meng-Huang Lin
Lighting by Yen-Ning Shen
Costumes by Yi-Fan Wang, Ting-Ting Ray

National Taiwan University 8th Graduate Production
NTU Theater, 2009